Logo en huisstijl Sportraad Veldhoven!

16 februari 2021

Dit was één van de speerpunten uit het lokale sportakkoord van de Gemeente Veldhoven. De doelstelling van de Sportraad is: het verbinden, inspireren en kennisdelen tussen en met sportaanbieders in Veldhoven. Wij mochten het gloednieuwe logo met huisstijl ontwikkelen!

‘’De cirkel staat voor beweeglijkheid, mobiliteit, middelpunt, energie en kracht. De verschillende kleuren en vormen zoals rondjes [balsporten], halve cirkels en strepen [lijnen en markeringen op het veld of in de zaal] en golfbeweging [zwemsporten], symboliseren de verschillende sporten. De figuren bij elkaar vormen een krachtige samenwerking, een eenheid. Ze verbinden samen de letter S, van Sportraad. Een sportief lettertype in een (voor een raad) zakelijke groene kleur maakt het geheel af.‘’

Wij wensen het bestuur veel succes met deze mooie uitdaging!